top of page

Smart Farmer - ดร.รณวริทธิ์ จาก บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สู่ตลาดโลกดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล จากจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น CEO บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด จำกัด และเป็นผู้อำนวยการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์อีสาน (ECEAN) เกษตรกรกลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 3,400 คน ทำนาในพื้นที่กว่า 90,000 ไร่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเรียกว่าอีสาน


ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักปราชญ์การเกษตรแห่งชาติปัญญาและความรู้ภาคการเกษตรไทย และได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ได้รับรางวัล Smart Farmer สาขานวัตกรรมสินค้าเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ DTAC รางวัลเหล่านี้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี


เรื่องราว


ดร.รณวริทธิ์ รับพระราชทานทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลให้เขาสำเร็จการศึกษาและกลายเป็นคนมีคุณค่าในสังคม หลังจากสำเร็จการศึกษา ดร.รณวริทธิ์ เริ่มทำงานเป็นครูและเริ่มถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและนักศึกษา


พ.ศ. 2548 ดร.รณวริทธิ์ เริ่มสนใจการทำนาข้าวอินทรีย์ เนื่องจากสถิติด้านสุขภาพพบว่ามีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากการสะสมสารอันตรายในร่างกายผ่านการปนเปื้อนในอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข ดร.รณวริทธิ์เริ่มทำนาและสนับสนุนให้คนรอบข้างปลูกข้าวอินทรีย์


กฤษณกรณ์ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานอินทรีย์สากลจาก Control Union ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองมาตรฐานอินทรีย์และเอกสารอื่นๆ สหภาพควบคุมออกใบรับรองระบุว่าผู้ผลิตจัดการและควบคุมกระบวนการปลูกข้าวและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย


  • NOP (โครงการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ) และ USDA (กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา) เกษตรอินทรีย์

  • COR (ระบบการปกครองอินทรีย์ของแคนาดา)

  • สหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป) ออร์กานิค

  • JAS (มาตรฐานสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น)


บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)


ใบรับรองการทำฟาร์มออร์กานิคจะออกให้กับฟาร์มออร์กานิคที่มีโรงงานออร์กานิค บรรจุภัณฑ์ออร์กานิค และการค้าออร์กานิค ECEAN ปลูกข้าวหลายชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแดง ข้าวเหนียว และข้าวเมล็ดยาว กำลังการผลิตสูงสุด 100 ตันต่อวัน กฤษณกรณ์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดและส่งออกข้าวอินทรีย์และข้าวแปรรูปไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย จีน และประเทศอื่นๆ และให้บริการ OEM แก่แบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ Source: Thank you Dr.Ronwarit and Kritsanakorn Organic Farm Company Limited.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page